Böcker, Kartor & Handskrifter

Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32
? Stockholm
Sweden
[email protected] · +46 (0)8 4536750 · +46 (0)8 242407

Date of the auction: 14.06.2019

Back

Image
Strindbergs manuskript till Faraon-dyrkan 1910

Objektsbeskrivning MANUSKRIPT. STRINDBERG, AUGUST (1849-1912). Egenhändigt skrivet originalmanuskript till artikeln "Faraon-dyrkan". Ej daterat, men 1910. 5 ensidigt skrivna blad (275 x 215 mm) på Lessebo skrivpapper. Bladen numrerade 2-6, saknar första bladet. Ett blad med inklistrad bild ur

Lot #: 6001

Estimate: SEK18,000 - SEK20,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Zetterlunds Strindbergsbibliografi m.fl.

Objektsbeskrivning STRINDBERG. (4). ZETTERLUND, RUNE. Bibliografiska anteckningar om August Strindberg. 1913. 8:o. Frontespis porträtt. Omslag. Senare mörkrött hfrbd, något nött, marmorerade pärmpapper, spricka i främre inre fals, blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, övre guldsnitt, i övrigt

Lot #: 6002

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Fritänkaren Strindbergs första tryckta bok 1870

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST), HÄRVED ULF. Fritänkaren. Stockholm (hos Gustaf Carlson i kommission) 1870. 8:o. (5), 6-44 s. Främre originalomslag. Senare (1900-tal) rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, rygg med fem upphöjda bind, putsat övre snitt, i övrigt oskuren. (Hedberg). På

Lot #: 6003

Estimate: SEK12,000 - SEK15,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg I Rom 1870

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). I Rom. 1870. Liten 8:o. (3), 4-29, (1 blank). Originalomslag (bakre med lagad reva). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). (Bibliotek för Teatervänner. N:r 120.) Ou. Z:I:2; Svedlin 40

Lot #: 6004

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Hermione 1871

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Hermione. Stockholm 1871. 8:o. (5), 6-95, (1) s. Originalomslag med röd text och utan författarnamn. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Författarnamn tillskrivet i

Lot #: 6005

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg tillsammans med Siri von Essen

Objektsbeskrivning (STRINDBERG). RICHTER LUDVIG. För våra barn. 34 bilder. Med gamla och nya versar af Aug. Strindberg. Stockholm (Jos. Seligmans förlag) 1876. 4:o. Illustrationer. Rött klotryggsband, något nött, främre pärm med illustration, blank nött rygg. Något brunfläckad. (Ungdomsbiblioteket

Lot #: 6006

Estimate: SEK2,000 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Gazetten 1876 med bidrag av Strindberg

Objektsbeskrivning STRINDBERG. Gazetten. Red. A. Strindberg. 1876:1 (allt som utkom). 4:o. (1)-8 s. Senare lätt nött rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, marmorerade snitt (Hedberg). Z:I:6, II:2; Svedlin 122. Med följande bidrag av Strindberg (enl. T. Eklund i "Samlaren" 1930): Hvad

Lot #: 6007

Estimate: SEK7,000 - SEK9,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Kina 1878

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1878. Stor 8:o. (1)-33, (1 blank) s. Illustrationer (skrivtecken). Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Sista

Lot #: 6008

Estimate: SEK3,000 - SEK4,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Vitterhet av Strindberg 6 volymer

Objektsbeskrivning VITTERHET. (6). (STRINDBERG, AUGUST), S-g. Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid Upsala Akademi. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1877. 8:o. (4), (1)-97, (3, sista sidan blank) s. Extra illustrerat titelblad. Senare rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m

Lot #: 6009

Estimate: SEK2,500 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Dedikationsexemplar av Mäster Olof 1878

Objektsbeskrivning DEDIKATIONSEXEMPLAR. STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878. Liten 4:o. (4), (1)-109, (3 blanka) s. Främre omslag (utan angivande av distributör). Senare grönt polerat kalvskinn, delvis lätt blekt i övre o. yttre övre kant av främre pärm, guldpressad

Lot #: 6010

Estimate: SEK10,000 - SEK12,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Dramatik av Strindberg 7 volymer

Objektsbeskrivning DRAMATIK. (7). STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878. Liten 4:o. Omslag (text i nedre marginal: Distribuent Looström & Komp, Stockholm). Senare mörkröttt hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg

Lot #: 6011

Estimate: SEK2,500 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg och Asien 5 volymer

Objektsbeskrivning ASIEN. (5). STRINDBERG, AUGUST. Philipp Johan von Strahlenberg och hans karta öfver Asien. 1879. Stor 8:o. (1)-12 s. Utvikbar karta i fotolitografi. Mörkrött senare hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Z:I:10

Lot #: 6012

Estimate: SEK2,000 - SEK2,500

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Röda rummet 1879

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Röda Rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet. 1879. 8:o. (3), 4-360 s. Främre originalomslag (obetydligt solkat). Något nött mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt

Lot #: 6013

Estimate: SEK3,000 - SEK4,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg ur "I vårbrytningen" 3 volymer

Objektsbeskrivning UR I VÅRBRYTNINGEN. (3). STRINDBERG, AUGUST. Från hafvet. Här och der. Dikter och verkligheter. Stockholm (Adolf Bonnier) 1880. 8:o. (2), (3), 4-1095, (1 blank) s. Originalomslag (främre lagat i nedre marginal). Något senare mörkrött hfrbd, blekt guldornerad rygg, fem upphöjda

Lot #: 6014

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Kulturhistoria och historia av Strindberg 18 vol.

Objektsbeskrivning HISTORIA. (18). STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Häfte 1-20 (=I-II). Stockholm (C. E. Fritze's K. Hofbokhandel) 1882. Stor 8:o. Illustrationer Carl Larsson o.a

Lot #: 6015

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs Det nya riket med mera 4 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (4). Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf. Stockholm (Looström & Komp.) 1882. 8:o. Originalomslag (med röd text på ljusgrönt glättat papper). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem

Lot #: 6016

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Sagan om Herkules 1883 2 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Sagan om Herkules. (Ur: Det Gamla Riket.) Tryckt som handskrift. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1883. 4:o. Omfattar 4 sidor på 2 blad handgjort papper. Senare mörkrött hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, putsat övre snitt, i övrigt

Lot #: 6017

Estimate: SEK8,000 - SEK10,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Lyrik av Strindberg 4 volymer

Objektsbeskrivning LYRIK. (4). STRINDBERG, AUGUST. Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers. Stockholm 1884. Stor 8:o. Originalomslag av Carl Larsson. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg

Lot #: 6018

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Giftas, I-II 1884-86

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Giftas. Tolf äktenskapshistorier. Med interview och förord. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1884. 8:o. (6), (1)-293, (1) s. Omslag (främre uppfodrat med nötning i övre kant, spår av namnteckning). Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt

Lot #: 6019

Estimate: SEK3,000 - SEK4,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs ytterst sällsynta Marodörer 1886

Objektsbeskrivning STRINDBERGS YTTERST SÄLLSYNTA PJÄS MARODÖRER. STRINDBERG, AUGUST. Marodörer. Komedi i fem akter. (Tryckt som manuskript). Stockholm (Alb. Bonniers Boktryckeri) 1886. Liten 8:o (165x105 mm.). 127 s. Omslag saknas. 4 blad något skurna i nederkant (s. 25-28 och 45-48). Titel med

Lot #: 6020

Estimate: SEK80,000 - SEK100,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs memoarer - Tjensteqvinnans son 5 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST (5). Tjensteqvinnans son. (I-V.) Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1886-1919. 8:o. Originalomslag, bakre saknas till del II-III. Senare rödbruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekta guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt

Lot #: 6021

Estimate: SEK2,500 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Fadren med mera 3 volymer

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST (3). Fadren. Helsingborg (H. Österling & Ci:s boktryckeri) 1887. 8:o. Främre originalomslag. Första upplagan. Z:I:37; Svedlin 49. Bunden med: S:E. Kamraterna. Helsingborg (H. Österlings förlag) 1888. 8:o. Främre originalomslag. Första upplagan. Z:I:39; Svedlin

Lot #: 6022

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Hemsöborna och I hafsbandet

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1887. 8:o. (7), 8-216 s. Originalomslag. Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). 1 tusendet. + S:E

Lot #: 6023

Estimate: SEK2,500 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs drama Fröken Julie 2 volymer

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Fröken Julie. Ett naturalistiskt sorgespel. 1888. 8:o. (5), VI-XXIV, (4), (2), 3-84 s. Främre omslag. Senare mörkrött hfrbd, marmorerat pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z:I:40; Svedlin 51. +

Lot #: 6024

Estimate: SEK2,500 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Skärkarlslif 1 och 3 tusendet 1888

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (2). Skärkarlslif. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1888. 8:o. (9), X-XXI, (1 blank), (3), 4-212 s. Originalomslag (bakre m. liten lagning, främre med namnteckning). Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda

Lot #: 6025

Estimate: SEK2,000 - SEK3,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Creditorer 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Creditorer. Tragikomedie. Dansk oversaettelse ved Nathalia Larsen. Köpenhamn (forlagt af I. H. Schibothes boghandel) 1889. 8:o. (6), (1)-97, (1 blank) s. Omslag. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade

Lot #: 6026

Estimate: SEK1,000 - SEK1,500

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg om "la chronique d'Abulghâsi-Behâder"

Objektsbeskrivning (STRINDBERG, AUGUST). Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d'Abulghâsi-Behâder. Stockholm (Kongl. Boktryckeriet. P- A. Norstedt & Söner) 1889. Liten 8:o. (3), 4-14, (2 blanka) s. Mörkrött hfrbd, obetydligt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg

Lot #: 6027

Estimate: SEK3,000 - SEK4,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs "Meritförteckning" 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Meritförteckning. Tryckt som manuskript. Stockholm (Alb. Bonniers boktryckeri) 1889. 8:o. (3), 4-10, (2 blanka) s. Senare grönt helmarokängband, lätt nött, smal guldpressad ram, inre denteller, kantförgyllning, mörknad (blekt) guldornerad rygg med fem upphöjda

Lot #: 6028

Estimate: SEK10,000 - SEK12,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindbergs "Meritförteckning" 1889

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. Meritförteckning. Tryckt som manuskript. Stockholm (Alb. Bonniers boktryckeri) 1889. 8:o. (3), 4-10, (sista blanka bladet saknas) s. Brunt senare hfrbd, rygg m. fyra upphöjda bind. (A.-B. Levins bokbinderi Uppsala bokband). Titelblad med svagt veck. Exlibris

Lot #: 6029

Estimate: SEK8,000 - SEK10,000

Date: 14 Jun 2019

Image
Strindberg Tryckt och otryckt 4 vol.

Objektsbeskrivning STRINDBERG, AUGUST. (4). Tryckt och otryckt. I-III + Ny Samling I (allt som utkom). Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1890-97. 8:o. Samtliga med originalomslag (främre till Ny samling hårt skuret, bakre till del III med bläckmarkeringar, främre till del I med namnteckning

Lot #: 6030

Estimate: SEK1,500 - SEK2,000

Date: 14 Jun 2019