Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Polish Contemporary Art, 14 November 2019, 19
was auctioned on: 14 November 2019
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Bartek Materka (ur. 1973, Gdańsk)

Archive
Opening: PLN12,000 - PLN15,000
ca. US$3,112 - US$3,890
Price realised:  n. a.
Lot number 113, Views: 24

Bartek Materka (ur. 1973, Gdańsk) Bez tytułu, 2019 r. olej/płótno, 70 x 100 cm (w świetle oprawy) sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘BARTEK MATERKA | 2019, OLEJ’ Estimate: 12 000 - 15 000 PLN PLN EUR GBP USD 2 806 - 3 508 EUR Additional Charge Details - Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. more information Note Malarstwo Bartka Materki opiera się na twórczej reinterpretacji problemów plastycznej rzeczywistości, a także współczesnych sposobów generowania obrazu realizowanych za pomocą nowych mediów (fotografii cyfrowej, telewizji, nowatorskich technologii optycznych). Materka często maluje obrazy na podstawie zrobionych przez siebie fotografii. Ich tematyka oscyluje wielokrotnie wokół błahych problemów codzienności. To właśnie generowane w relacjach z nimi emocje znajdują malarską wizualizację, pod ich wpływem obrazy i wizerunki ulegają zakłóceniu, przebarwieniu, przemieszczają się i nakładają na siebie, domagając się różnych perspektyw patrzenia i rozumienia. About Artist Malarskie spojrzenie Bartka Materki skierowane jest na wizualne przygody dnia codziennego, ale koncentruje się w znacznym stopniu na tym, jakim deformacjom ulega obraz rzeczywistości w naszej świadomości. Obrazy Materki, powstające na ogół na podstawie własnych fotografii, są analizą aparatu wzrokowego, tego jaki wpływ mają nań współczesne technologie optyczne i metody generowania wizerunków (obraz cyfrowy, telewizyjny, mikroskopowy, kod ascii). Kolejnym inspirującym artystę wątkiem są deformacje obrazu związane z zaburzeniami neurologicznymi. Nieustannie też pojawia się kwestia emocji związanych z życiem osobistym - bohaterami obrazów Materki są na ogół postaci z jego najbliższego otoczenia: żona Joanna, syn Tytus, przyjaciółki. Często to właśnie generowane w relacjach z nimi emocje znajdują malarską wizualizację, pod ich wpływem obrazy i wizerunki ulegają zakłóceniu, przebarwieniu, rozjeżdżają się i nakładają na siebie domagając się różnych perspektyw patrzenia i rozumienia. Bidding form Register for an auction Ask about lot ID: 77785 Download bidding form Print item sheet Lot number Polish Contemporary Art 14 November 2019, 19

Informations about the auction
Auction house: Desa Unicum
Title: Polish Contemporary Art, 14 November 2019, 19
Date of the auction: 14 Nov 2019
Address: Desa Unicum
Piękna 1A
00-477 Warsaw
Poland
[email protected] · +48 (0)22 1636600

Similar lots viewed by other customers