Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Modern and Older
was auctioned on: 17 November 2015
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Edvard Munch

Archive
Estimate: NOK250,000 - NOK300,000
ca. US$28,993 - US$34,791
Price realised:  NOK240,000
ca. US$27,833
Lot number 64, Views: 289

"Det syke barn" / "The Sick Child" 1896 Radering Papirmål 295x410 mm Trykkmål 130x170 mm Signert nede til høyre: Edv Munch Woll 59 d LITTERATUR Arne Eggum: «Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk» Oslo 1990 Munch startet sin grafiske produksjon i 1894 og flere av trykkene var da bearbeidelser av motiver fra hans malerier, spesielt de som knyttet seg til "Livsfrisen". Maleriet "Det syke barn" 1885-86 ble første gang stilt ut på Høstutstillingen samme år det var ferdig, og hos oss på Blomqvist i 1895. Munch skulle senere male totalt ytterligere fem versjoner av motivet, samt de trykte variantene av hele motivet og kun av den syke pikens hode. Denne versjonen av "Det syke barn" var et av de første motivene Munch utførte i det grafiske mediet radering. Det finnes to hovedversjoner av denne raderingen: med eller uten den underliggende landskapssokkelen. Auksjonens trykk er den første varianten. "Det har vært allment akseptert i Munch-litteraturen at det syke barn representerer Munchs søster Sophie som døde i 1877 da Munch var 13 år gammel, og at familiens tjenestepike Betzy Nielsen satt modell for den syke piken. I et notat fra begynnelsen av 30-tallet går det imidlertid frem at Munch også selv identifiserer seg sterkt med den syke skikkelsen i stolen." Eggum side 247 «I sin bok «Edvard Munch. Modningsår» summerer Ingrid Langaard opp de to tolkninger som til da hadde vært fremsatt om dette landskapet. Hun spør seg selv om Munch ønsket å gi en syntese av følelsesinnholdet i «Det syke barn» og «Vår» [1889]. I maleriet «Vår» finner vi en ute/inne-dimensjon idet det sterke lyset faller inn i sykeværelset, silt gjennom gardinen. Er det ute/inne-dimensjonen han har villet overføre til raderingen med landskapssokkelen?» Eggum side 250

Informations about the auction
Auction house: Blomqvist Kunsthandel AS
Title: Modern and Older
Date of the auction: 17 Nov 2015
Address: Blomqvist Kunsthandel AS
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
Norway
[email protected] · +47 (0)22 708770