Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Modern and Older
was auctioned on: 17 November 2015
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Johan Fredrik Eckersberg

Archive
Estimate: NOK120,000 - NOK150,000
ca. US$13,916 - US$17,395
Price realised:  NOK100,000
ca. US$11,597
Lot number 15, Views: 35

Landskap fra Nordmarka, 1858 Olje på lerret, 41x55 cm Signert og datert nede til høyre: J F Eckersberg 1858 Påført bak på blindrammen: Bjørnsjøen Bonna Malet for C.F. Gjerdrum (senere kammerherre), Figurene er G. og hans datter Clara Gården Bonna ved Bjørnsjøen ligger i Nordmarka i nærheten av Kikut LITTERATUR Sigurd Willoch: "Johan Fredrik Eckersberg", Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982-86, I-IV, side 525-529 Eckersberg var først elev av Johannes Flintoe i Christiania, senere fikk han korreksjon av H. F. Gude. Eckersberg var også en tid i Düsseldorf elev hos J.W. Schirmer. På grunn av sin helse ble Eckersberg boende i Norge og ikke i Tyskland som de aller fleste andre kunstnerne. I 1859 startet han malerskole i Lille Grensen. Dette ble sett på som en viktig motvekt mot den fortyskningen som norsk kunst led under i denne perioden. En stor del av den kommende malergenerasjon fikk sin første undervisning på Eckersbergs maleskole, som lenge fungerte som et kunstakademi. «For sin samtid ble Eckersberg stående som den utholdende, trofaste kunstneren som i de små forhold ville bygge sin kunst på norsk grunn." Willoch side 527

Informations about the auction
Auction house: Blomqvist Kunsthandel AS
Title: Modern and Older
Date of the auction: 17 Nov 2015
Address: Blomqvist Kunsthandel AS
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
Norway
[email protected] · +47 (0)22 708770