Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Polish Contemporary Art, 14 November 2019, 20
was auctioned on: 14 November 2019
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Krzysztof Wodiczko (ur. 1943, Warszawa)

Archive
Opening: PLN160,000 - PLN200,000
ca. US$41,502 - US$51,878
Price realised:  n. a.
Lot number 210, Views: 24

Krzysztof Wodiczko (ur. 1943, Warszawa) Autoportret podwójny, dwustronny, 1974/2009 r. C-Print/dibond, 100 x 200 cm praca dwustronna Estimate: 160 000 - 200 000 PLN PLN EUR GBP USD 37 416 - 46 770 EUR Literature - porównaj: Krzysztof Wodiczko, Out/Inside(rs), DOX Centre of Contemporary Art, Praga, Czechy 2013 - porównaj: Krzysztof Wodiczko. Przejście 1969 - 1979, Fundacja Profile, Warszawa, 2012, s. 114-117 (il). - porównaj: Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015 Additional Charge Details - Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. more information Note „’Autoportret podwójny’ Krzysztofa Wodiczki wykracza poza schemat konwencjonalnego gatunku, jakim jest autoportret twórcy. Artysta nie nawiązuje symbolicznego kontaktu z widzem, co często czynili malarze, uwieczniając swoje podobizny ze wzrokiem skierowanym w stronę domniemanego odbiorcy. Z drugiej strony nie przekracza tradycji obrazowania w takim stopniu, w jakim robili to, przy pomocy trików optycznych, twórcy fotograficznych portretów wielokrotnych. Wodiczko na jednym z ujęć pokazany jest z głową odchyloną do tyłu, na drugim patrzy w dół – unika pokazania twarzy i spojrzenia na wprost, tworząc jednocześnie portret wewnętrzny noszący znamiona analizy psychologicznej i socjologicznej. Wodiczko wykonał kilka wersji swego wizerunku. W Autoportrecie narożnym – przedstawiającym podobiznę artysty zgiętą wzdłuż pionowej osi narożnika sali – każde z jego oczu może „dostrzec” wyłącznie drugą połowę twarzy; podobnie w instalacji Autoportret z lustrem artysta teoretycznie „widzi” tylko swoje odbicie. Każda z tych realizacji jest rezultatem uważnego skupienia na sobie. Artysta pokazuje więc siebie jako niezauważającego – albo niepotrafiącego zauważyć – niczego poza twórczym „ja” i jego wewnętrznymi rozterkami” (źródło: Izabela Kopania, „Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku”, Białystok 2012). About Artist Jest autorem licznych prac multimedialnych odnoszących się do kwestii społecznych, takich jak bezdomność, emigracja. W projekcjach w przestrzeni publicznej porusza najbardziej bolesne problemy danej społeczności. Tworzy prace oparte na ścisłym współdziałaniu trzech elementów, dostosowując obraz oraz treść przekazu do miejsca jego prezentacji (budynku, pomnika). Bidding form Register for an auction Ask about lot ID: 79249 Download bidding form Print item sheet Lot number Polish Contemporary Art 14 November 2019, 20

Informations about the auction
Auction house: Desa Unicum
Title: Polish Contemporary Art, 14 November 2019, 20
Date of the auction: 14 Nov 2019
Address: Desa Unicum
Piękna 1A
00-477 Warsaw
Poland
[email protected] · +48 (0)22 1636600