Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Fine Art & Antiques
was auctioned on: 6 June 2017
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Vilhelm Hammershöi, Pigen daekker bord

Archive
Estimate: SEK2,300,000 - SEK2,500,000
ca. US$263,902 - US$286,850
Price realised:  SEK1,500,000
ca. US$172,110
Lot number 3165, Views: 91

VILHELM HAMMERSHØI Danmark 1864-1916 Pigen daekker bord Signerad VH. Olja på duk, 97 x 70 cm. Utförd 1895 . PROVENIENS Alfred Bramsens samling Privat samling, Stockholm . UTSTÄLLD Den Frie Udstilling, Köpenhamn 1895, katalognr 15 Kunstforeningen, Köpenhamn 1916, katalognr 120 Vilhelm Hammershøi, Theodor Philipsen, L.A. Ring, SAK, Stockholm 1930, katalognr 11 Från atelier till plein air, katalog No 15, Åmells konsthandel, Stockholm 1988, katalognr 10 . LITTERATUR Sophus Michaëlis & Alfred Bramsen: Vilhelm Hammershöi, Köpenhamn 1918, upptagen i förteckningen under år 1895, nr 142, sid 92. Poul Vad: Vilhelm Hammershöi - Værk og liv, Köpenhamn, Gyldendal1988, avbildad på sid 147, samt upptagen i förteckningen sid 147. . . VIHELM HAMMERSØI - Stillhetens målare Den danske konsthistorikern Karl Madsen skrev 1899: "Utpräglad och påfallande egendomlig är Vilhelm Hammersh is konst något av det märkligaste i danskt samtidsmåleri, säkert det säregnaste". Redan i unga år utvecklade denne särpräglade konstnär en helt egen bildvärld med stramt komponerade, sparsmakade och stilla interiörer hållna i vita, grå och svarta toner. Vilhelm Hammershøi antogs vid Det Kongelige Danske Kunstakademi 1879 och studerade där fram till 1884. Han fortsatte studierna vid De Frie Kunstskoler som leddes av Peder Severin Krøyer, men hans verk visar främst påverkan av det holländska måleriet, och även av den amerikanske konstnären James McNeill Whistlers (1834-1903) personliga bildstil, monokroma färgskala och summariska förenkling - han var en själsfrände till Hammershøi. Den melankoliska stämning som härskar i Hammershøis interiörer återkommer även i hans porträtt, landskap och stadsbilder. Han är en köpenhamnsmålare lika väl som Paul Fischer, men medan Fischer målade det brusande, pulserande livet på gator och torg valde Hammershøi de ödsligt folktomma platserna och han höjde blicken och målade strama hustak och kyrktorn. Hammershøis första utlandsresa gick naturligt nog till Holland, dit han återvände ytterligare tre gånger. 1891 var han en av grundarna av Den frie udstilling i Köpenhamn, där han ställde ut i stort sett årligen fram till sin död. Han ställde även ut flitigt i hela Europa och i USA och blev så berömd att den österrikiske poeten Rainer Maria Rilke 1904 ville åka till den danska huvudstaden "för att besöka, se och återse Hammershøi och höra honom tala och tiga". Auktionens målning Pigen daekker Bord, från 1895, är utförd i konstnärens hem. Hammershøi och hustrun Ida (syster till konstnären Peter Ilsted) hade bosatt sig i Ny Bakkehus, Rahbeks Allé i Fredriksberg något år tidigare. I denna tidiga målning är stillheten och ett utsökt linjespel av lodräta och vågräta linjer det centrala. Målningen visar inga skarpa linjer och paletten är dov med grå, vita och bruna toner. Bildrummet är stramt, asketiskt och arkitektoniskt uppbyggt. Skåpet i bakgrunden återfinner man i en interiörmålning från 1905. En omsorgsfullt utplacerad vit accent utgörs av bordsduken, där kvinnan håller på att duka. Målningen har ingått i Bramsens samling. Tandläkaren, mecenaten och konstsamlaren Alfred Bramsen (1851-1932) innehade den största samlingen målningar av Hammershøi och ägde som mest 62 verk, vilket var en femtedel av hela konstärens oeuvre. Han organiserade tre stora retrospektiva utställningar (1900,1916 och 1930) och han skrev två betydande monografier Vilhelm Hammershøis Arbejder (1900) och Zeitschrift für bildende Kunst (1905).

Informations about the auction
Auction house: Stockholms Auktionsverk
Title: Fine Art & Antiques
Date of the auction: 6 Jun 2017 - 8 Jun 2017
Address: Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32
? Stockholm
Sweden
[email protected] · +46 (0)8 4536750 · +46 (0)8 242407

Similar lots viewed by other customers