Premium pages left without account:

Auction Pricedatabase

Auction: Modern, Classic & Munch
was auctioned on: 23 May 2017
Upcoming auctions Auction Pricedatabase

Edvard Munch

Archive
Estimate: NOK450,000 - NOK500,000
ca. US$52,935 - US$58,817
Price realised:  n. a.
Lot number 62, Views: 81

Vinterlandskap med Drengstuen på Ekely / Winter Landscape with Red House at Ekely Akvarell på kartong, 50x65 cm Signert nede til høyre: Edv. Munch LITTERATUR Arne Eggum: «Ekelyperioden i Edvard Munchs kunst 1916-1944» i «Munch og Ekely», utstillingskatalog, Munch-museet, Oslo 1998 Eiendommen Ekely, med 45 mål med fruktbar jord og tilhørende hus, på Skøyen i Oslo, kjøpte Edvard Munch i 1916 og her skulle han tilbringe største delen av resten av sitt liv. Hit kom modeller og ble avbildet og mange ganger var det eiendommen, gården og dyrene her som var kunstnerens motiv. Munch døde også her 23. januar 1944, mot slutten av den tyske okkupasjonen. I akvarellen er det «Drengstuen» på Ekely Munch har malt. Motivet er hentet fra rett utenfor stuedøren i hovedhuset på Ekely og til høyre i motivet ser vi antydet gelenderet til havetrappen som leder opp til glassverandaen. Munch har forenklet motivet noe og fjernet en del trær for å få til en forenklet komposisjon. «Drengstuen» fungerte som stall for Munchs hester og fjøs for hans ku. Dessuten var det bolig for gårdsbestyreren og andre tjenestefolk. Munch har malt dette motivet en rekke ganger til alle årstider, ofte titulert «Drengstuen», andre ganger «Det røde huset». «Under første verdenskrig og de påfølgende årene utstilte Munch meget intensivt hos Blomqvist i Kristiania. Store årlige utstillinger fant sted, gjerne konsentrert om årets produksjon. […] Motivene hentet han stort sett fra Ekely med sine store jorder og 400 epletrær, bærbusker og krattskog. I mange av landskapsbildene fra Ekely og omgivelsene kan vi følge naturens gang gjennom årstidenes vekslinger fra sommer til høst, fra vinter til vår, fra pløying med egne hester til innhøsting av egen produksjon.» Eggum side 12-13

Informations about the auction
Auction house: Blomqvist Kunsthandel AS
Title: Modern, Classic & Munch
Date of the auction: 23 May 2017
Address: Blomqvist Kunsthandel AS
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
Norway
[email protected] · +47 (0)22 708770