Premium pages left without account:

Auction archive: Lot number 1107

Miniatyrmålning ur Karl Asplunds samling

Klassiska
12 Jun 2019
Estimate
SEK8,000 - SEK10,000
ca. US$851 - US$1,063
Price realised:
n. a.
Auction archive: Lot number 1107

Miniatyrmålning ur Karl Asplunds samling

Klassiska
12 Jun 2019
Estimate
SEK8,000 - SEK10,000
ca. US$851 - US$1,063
Price realised:
n. a.
Beschreibung:

Objektsbeskrivning JOHAN WAY (1792-1873): porträtt föreställande friherre Fredrik Arvid Trolle till Trollenäs och Fulltofta (1807-1839) sittande vid skrivbord i interiör med vapensamling i bakgrunden, signerad och daterad Way mortuæ Imaginæ 1839, gouache på elfenben, 11,5 x 9,5 cm, monterad i mässingsram, 12,5 x 10 cm; övre kanten skador och retuscher PROVENIENS: Grevinnan Alice Trolle, född Gyldenstolpe (1872-1953), Stockholm Fil. dr. Karl Asplund (1890-1978), Stockholm Fredrik Arvid Trolle, till Trollenäs och Fulltofta, vilka fideikommissegendomar han tillträdde efter farbrodern. Friherre vid faderns död 1827. Född 1807-08-18. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1823-09-11. Kornett därst. 1824-02-10 och sedan vid skånska husarregementet 1827-11-21. Avsked ur krigstjänsten 1830-02-06. Kammarherre 1831-01-26. Död ogift 1839-04-30 i Lund och begraven i familjegraven i Näs kyrka. Karl Asplund - konsthistoriker, poet och samlare "Människor, som tas strängt i anspråk av sitt egentliga kall, finna i regel vila och rekreation i biintressen, hobbies som sätta i rörelse en intellektuell verksamhet. Samlarintresset hör i högsta grad hit, man finner det exempelvis mycket starkt utbildat hos läkare med påfrestande praktik. Att statsöverhuvudena och de ledande politikerna i våra dagar icke leva ett intellektuellt bekymmersfritt liv torde vara onödigt att påpeka. De ha också de mest olikartade hobbies." Ur Karl Asplunds artikel Den kunglige samlaren, publicerad i SvD den 30 oktober 1950. Karl Asplund hade redan tidigt ett starkt och brinnande intresse för konsten, litteraturen och poesin. 1915, som nybliven 25-åring, blev han filosofie doktor efter att ha disputerat med sin avhandling om konstnären Egron Lundgren, vilken också publicerades som konstnärsmonografi av SAK 1914-1915. Redan 1913 debuterade Asplund som poet med diktsamlingen Världsliga visor och kom att tillsammans med Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Sten Selander gå under benämningen "de lyriska intimisterna". Under de följande åren 1914-1921 var han aktiv som konstkritiker i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1922-1934. Asplund härstammade från Jäder i Södermanland, där han föddes 27 april 1890, som yngre bror till Erik Asplund, botanist och docent i Uppsala. Bland de konstnärsmonografier som Asplund publicerade märks; Zorns graverade verk (1920-1921), Två gustavianska mästare om Niclas Lafrensen d.y. och Elias Martin (1925), Hjalmar Wicanders miniatyrsamling (1920-29), Nils Dardel (1933) och Carl Eldh (1943). Mellan åren 1929-1953 var han VD i AB H. Bukowskis konsthandel, 1962 publicerade Asplund sina minnen från tiden som konsthandlare i boken Konst, kännare, köpmän. En av Karl Asplunds stora passioner var miniatyrmåleriet och då med tonvikt på det svenska. I Konsthistoriska sällskapets publikation 1916 publicerade Asplund essän Den svenska porträttminiatyrens historia, där han drog upp huvudlinjerna från 1600-talet och fram till 1800-talets första hälft. Privat ägnade han sig åt att fylla sitt lilla kabinettskåp med miniatyrer från olika samlingar, varav flertalet förvärvades under åren på Bukowskis. Dottern berättar att pappas skåp dignade med miniatyrer medan hon fick nöja sig med lönnfacket på skåpets ovansida, där små minnessaker samlades. Nu finns möjligheten att förvärva föremålen ur samlingen som omfattar ett 30-tal objekt från 1600-talet och fram till 1800-talet.

Auction archive: Lot number 1107
Auction:
Datum:
12 Jun 2019
Auction house:
Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32
? Stockholm
Sweden
[email protected]
+46 (0)8 4536750
+46 (0)8 242407
Beschreibung:

Objektsbeskrivning JOHAN WAY (1792-1873): porträtt föreställande friherre Fredrik Arvid Trolle till Trollenäs och Fulltofta (1807-1839) sittande vid skrivbord i interiör med vapensamling i bakgrunden, signerad och daterad Way mortuæ Imaginæ 1839, gouache på elfenben, 11,5 x 9,5 cm, monterad i mässingsram, 12,5 x 10 cm; övre kanten skador och retuscher PROVENIENS: Grevinnan Alice Trolle, född Gyldenstolpe (1872-1953), Stockholm Fil. dr. Karl Asplund (1890-1978), Stockholm Fredrik Arvid Trolle, till Trollenäs och Fulltofta, vilka fideikommissegendomar han tillträdde efter farbrodern. Friherre vid faderns död 1827. Född 1807-08-18. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1823-09-11. Kornett därst. 1824-02-10 och sedan vid skånska husarregementet 1827-11-21. Avsked ur krigstjänsten 1830-02-06. Kammarherre 1831-01-26. Död ogift 1839-04-30 i Lund och begraven i familjegraven i Näs kyrka. Karl Asplund - konsthistoriker, poet och samlare "Människor, som tas strängt i anspråk av sitt egentliga kall, finna i regel vila och rekreation i biintressen, hobbies som sätta i rörelse en intellektuell verksamhet. Samlarintresset hör i högsta grad hit, man finner det exempelvis mycket starkt utbildat hos läkare med påfrestande praktik. Att statsöverhuvudena och de ledande politikerna i våra dagar icke leva ett intellektuellt bekymmersfritt liv torde vara onödigt att påpeka. De ha också de mest olikartade hobbies." Ur Karl Asplunds artikel Den kunglige samlaren, publicerad i SvD den 30 oktober 1950. Karl Asplund hade redan tidigt ett starkt och brinnande intresse för konsten, litteraturen och poesin. 1915, som nybliven 25-åring, blev han filosofie doktor efter att ha disputerat med sin avhandling om konstnären Egron Lundgren, vilken också publicerades som konstnärsmonografi av SAK 1914-1915. Redan 1913 debuterade Asplund som poet med diktsamlingen Världsliga visor och kom att tillsammans med Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Sten Selander gå under benämningen "de lyriska intimisterna". Under de följande åren 1914-1921 var han aktiv som konstkritiker i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1922-1934. Asplund härstammade från Jäder i Södermanland, där han föddes 27 april 1890, som yngre bror till Erik Asplund, botanist och docent i Uppsala. Bland de konstnärsmonografier som Asplund publicerade märks; Zorns graverade verk (1920-1921), Två gustavianska mästare om Niclas Lafrensen d.y. och Elias Martin (1925), Hjalmar Wicanders miniatyrsamling (1920-29), Nils Dardel (1933) och Carl Eldh (1943). Mellan åren 1929-1953 var han VD i AB H. Bukowskis konsthandel, 1962 publicerade Asplund sina minnen från tiden som konsthandlare i boken Konst, kännare, köpmän. En av Karl Asplunds stora passioner var miniatyrmåleriet och då med tonvikt på det svenska. I Konsthistoriska sällskapets publikation 1916 publicerade Asplund essän Den svenska porträttminiatyrens historia, där han drog upp huvudlinjerna från 1600-talet och fram till 1800-talets första hälft. Privat ägnade han sig åt att fylla sitt lilla kabinettskåp med miniatyrer från olika samlingar, varav flertalet förvärvades under åren på Bukowskis. Dottern berättar att pappas skåp dignade med miniatyrer medan hon fick nöja sig med lönnfacket på skåpets ovansida, där små minnessaker samlades. Nu finns möjligheten att förvärva föremålen ur samlingen som omfattar ett 30-tal objekt från 1600-talet och fram till 1800-talet.

Auction archive: Lot number 1107
Auction:
Datum:
12 Jun 2019
Auction house:
Stockholms Auktionsverk
Nybrogatan 32
? Stockholm
Sweden
[email protected]
+46 (0)8 4536750
+46 (0)8 242407
Try LotSearch

Try LotSearch and its premium features for 7 days - without any costs!

  • Search lots and bid
  • Price database and artist analysis
  • Alerts for your searches
Create an alert now!

Be notified automatically about new items in upcoming auctions.

Create an alert